Описание на казуса

Коментарът на ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ по тема „Да върнем едно българче в България! “. Излъчено на 12 март 2014 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*